Doanh nhân – Bác sĩ Bùi Tiến Hùng: “Năm 2022: Tôi sẽ đón nhận thành công như mong đợi”