‘Bàn tay vàng trong làng nhãn khoa’ – Bác sĩ Bùi Tiến Hùng