Bác sĩ Bùi Tiến Hùng – Bác sĩ nổi tiếng trong ngành nhãn khoa